در این بخش به منظور آموزش بسته مدرسه ای مبتکران مجموعه خدماتی تحت عناوین فوق ارائه می گردد تا پشتیبانی مناسبی به منظور استفاده بهتر از بسته در اختیار مدارس قرار گیرد
آدرس: خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - خیابان شهید وحید نظری - پلاک 59 / تلفن : 61094271-021 / تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آموزشی فرهنگی انتشارات مبتکران می باشد